Delta

Vill du bli sedd, känna dig behövd, bygga upp din ledarkunskap och få praktisk erfarenhet från arbetslivet? Gå vår gruppledarskapsutbildning! Många klubbar och läger behöver ansvarsfulla unga som leder barngrupper. GLU kan vara vägen till att landa ett sommarjobb och/eller extrajobb vid sidan av skolan.                          

Utbildningen är för dig som är ca 14-17 år, och är ett enkelt sätt för dig att lära dig saker som du kommer att ha nytta av i hela ditt liv! Dessutom får alla som slutför utbildning och tillhörande praktik ett stipendium på 100 €.

Alla kan delta, du behöver inte kunna något speciellt från tidigare!

Utbildningen består av:

 • träff en gång i veckan, sammanlagt 10-14 gånger, 90 min/gång.
 • en gemensam heldagsträff (~kl. 10-16) med andra motsvarande grupper från huvudstadsregionen (en lördagsträff, 23.4 kl. 10-16)
 • praktik på ett läger eller en klubb (3-5 dagar på ett läger eller 8-10 ggr på en eftermiddagsklubb) 

Teman som tas upp under utbildningen inkluderar;

 • Körkort till arbetslivet: avtal, regler, rättigheter och skyldigheter
 • Gruppdynamik
 • Mobbningsförebyggande arbete
 • Ledaregenskaper och den egna ledarrollen
 • Planering & ekonomi
 • Trygghet och säkerhet
 • Konfliktlösning, kommunikation och krävande barn i gruppen
 • Specialiseringsmodul, valbart t.ex. idrott, matlagning, konst, ordkonst/drama…

Sommaren 2022 har närmare 100 unga gått utbildningen, och utbildningarna fortsätter läsåret 22/23.

Intresserad? Anmäl dig genast eller kontakta projektkoordinator Ted Svensson för närmare info: ted.svensson@nos.fi eller 045 697 59 41.