Delta i GLU

Vill du bli sedd, känna dig behövd, bygga upp din ledarkunskap och få praktisk erfarenhet från arbetslivet? Gå vår gruppledarskapsutbildning! Många klubbar och läger behöver ansvarsfulla unga som leder barngrupper. GLU kan vara vägen till att landa ett sommarjobb och/eller extrajobb vid sidan av skolan.                          

Utbildningen är för dig som är ca 14-17 år, och är ett enkelt sätt för dig att lära dig saker som du kommer att ha nytta av i hela ditt liv! Dessutom får alla som slutför utbildning och tillhörande praktik ett stipendium på 100 €.

Alla kan delta, du behöver inte kunna något speciellt från tidigare!

Utbildningen består av:

 • träff en gång i veckan, sammanlagt 10-14 gånger, 90 min/gång.
 • en gemensam heldagsträff med andra motsvarande grupper från huvudstadsregionen (en lördagsträff, kl. 10-16)
 • praktik på ett läger eller en klubb (3-5 dagar på ett läger eller 8-10 ggr på en eftermiddagsklubb) 

Teman som tas upp under utbildningen inkluderar;

 • Körkort till arbetslivet: avtal, regler, rättigheter och skyldigheter
 • Gruppdynamik
 • Mobbningsförebyggande
 • Ledaregenskaper och den egna ledarrollen
 • Planering & ekonomi
 • Trygghet och säkerhet
 • Konfliktlösning, kommunikation och krävande beteende i gruppen
 • Specialiseringsmodul, valbart t.ex. idrott, matlagning, konst, ordkonst/drama…

Sommaren 2022 har närmare 100 unga gått utbildningen, och utbildningarna fortsätter läsåret 22/23.

Intresserad? Anmäl dig genast eller kontakta för närmare info:

Projektkoordinator, Ted Svensson: ted.svensson@nos.fi eller 045 697 59 41

Utbildningskoordinator, Vivian Ljungqvist: vivian.ljungqvist@nos.fi eller 045 162 07 33

Inom GLU samarbetar vi med bland annat: Vanda, Helsingfors, Esbo och Grankulla städer, Finlands svenska 4H, Barnavårdsföreningen i Finland, SFV:s studiecentral, Förbundsarenan, Esbobygdens ungdomsförbund, Nylands svenska ungdomsförbund, Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Finlands svenska scouter, Finlands svenska idrott m.fl

GLU stöds av Helsingestiftelsen, SFV och SFV:s studiecentral, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla; Vanda, Helsingfors och Esbo städer samt Regionförvaltningsverket i södra Finlands län.