Tryggt deltagande i klubbar och kurser

14.08.2020 kl. 14:15
Vi gör vårt yttersta för att det ska vara tryggt att delta i NoS verksamhet! Vi utarbetar som bäst instruktioner för såväl ledare som deltagare. Tillsammans kan vi klara oss tryggt igenom hösten!

Innan klubbstart kommer NoS att publicera instruktioner gällande tryggt deltagande i klubbar och kurser. Målsättningen är att verksamheten ska kunna genomföras enligt det planerade programmet, på ett sätt som är tryggt för alla. 

Vi tror fortfarande hårt på att det är viktigt att kunna delta i riktiga aktiviteter, bland andra människor! Vid behov med munskydd, men med bevarande av det sociala utbytet. Läs hela NoS handlingsstrategi nedan. 

 

Norr om Stan rf: s praxis under Covid -19 -epidemin: 

 

Norr om stan rf (NoS) följer med i Institutet för hälsa och välfärds, Helsingfors stads samt regeringens rekommendationer och föreskrifter angående coronaviruset. NoS har minskat både minimi- och maximideltagarantalet på klubbar och kurser för att kunna möjliggöra klubbarnas fortsättning så tryggt som möjligt.
Nedan följer våra handlingsregler och eventuella åtgärder i och med den rådande situationen.

Deltagare:
- Kom inte till klubben om du är sjuk eller har symptom på coronavirus. (Dessa är: feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående, diarré.)
-
Promenera och cykla till och från klubben i mån av möjlighet. 

- Håll fysiskt avstånd på minst 1 meter.  Inga handskakningar eller kramar.
- Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder när du kommer till klubben och innan du åker därifrån, samt innan du ska äta, när du har hostat, nyst, snutit dig och efter toalettbesök.
- Hosta och nys i en engångsnäsduk eller i armvecket, inte i handen. Släng omedelbart den använda näsduken i soporna och tvätta därefter händerna.
- Rör inte ögonen, näsan eller munnen.
- Undvik att röra vid handtag, kranar med mera med händerna.
- Byt inte redskap och material med varandra. (t.ex. pennor, rockringar med mera)
- När klubben är slut, gå genast ut ur byggnaden för att undvika trängsel och närkontakt i entréer och kapprum.
- Endast anmälda deltagare i klubbarna och dess utrymmen. 

- Följ ledarnas anvisningar.
- Om du är över 18 år, önskar vi att du hör av dig om du har blivit smittad av coronaviruset för att kunna möjliggöra spårbarhet till andra inblandade.
- Ha roligt! 

 

Deltagarnas vårdnadshavare
- Hämtar du klubbdeltagare, vänligen vänta utanför klubben, kom inte in i byggnaden.
- Klubbledarna når ni vid behov på deras arbetstelefoner (numren finns t.ex. på nos.fi).
- Om du som deltagare eller ditt minderåriga barn som deltagare har utsatts för coronaviruset, ber vi er ta kontakt för att kunna möjliggöra spårbarhet till andra inblandade.

Utrymmen
Utomhus
- Vi satsar på att vara mycket utomhus med de klubbar inom vilka det är möjligt, särskilt i början av höstterminen. 

 

Solhem
- På Solhem har vi goda möjligheter till att hålla avstånd tack vare våra rymliga utrymmen. Vi håller klubbarna i sina respektive rum och i buffén har alla sin egen plats med avstånd från andra deltagare. Det är skilda dörrar till utrymmena, mellandörren hålls stängd.
- Städning av ytor, handtag etc genomförs varje dag, samt mellan klubbarna då grupperna byts.

Skolor
- Vi vistas endast i de utrymmen vi har blivit tilldelade och följer respektive skolas regler.

Ledare

Ovanstående handlingsregler samt:
- Föregå med gott exempel, var lugn och uppmuntrande. 

- Följ med deltagarnas mående, misstänker du coronavirussmitta hos en deltagare talar du med denne om hur hen mår, isolerar hen respektfullt och kontaktar vårdnadshavare.
- Rengör ytor noggrant efter klubben (dörrhandtag, bord, kranar osv)
- Handskar och masker finns till förfogande för dig och eventuellt för vuxna deltagare, inte för barnen.
- Vädra utrymmen i mån av möjlighet.
- Noggrann deltagarstatistik för att kunna spåra eventuell smitta.
- För ledare för mellanmålsklubb och restaurangklubb: Rengöring av redskap mellan varje deltagare. Gärna flera redskap om möjligt, så att deltagarna inte behöver använda samma.

Om någon inblandad har fått corona, vad gör vi då?
- Får vi meddelande om att någon i en klubb haft corona i smittsam fas, hör vi genast av oss till samtliga som varit med på ifrågavarande klubbgång. Då det rör sig om minderåriga, kontaktar vi vårdnadshavare.
 

Kompensation
- Om en klubbgång på en terminslång klubb faller bort p.g.a. ledarens insjuknande, eller myndighetsbeslut som gäller fritidsverksamhet, kompenserar vi i regel inte deltagarna  för den bortfallna klubbgången. Rör det sig om flera gånger, eller om klubben/kursen är en kortare helhet, försöker vi i mån av möjlighet ordna en extra klubbgång. Om fler än två klubbgånger faller bort, och det inte går att ordna kompenserande klubbgånger, återbetalas deltagaravgiften i proportion till bortfallet. 

 

-Om en deltagare blir borta p.g.a. sjukdom eller karantänsbeslut av myndighet/läkare, kan hen/vårdnadshavarna ansöka om nedsatt deltagaravgift. 

 

- Om anmälningen annulleras, gäller Norr om Stan rf:s ordinarie villkor (som står att läsa bl.a. i anmälningssystemet).

 

Friplats

- Det är möjligt att ansöka om friplats till klubbar och kurser. Detta görs i samband med anmälning till klubben/kursen ifråga. Friplatser beviljas inte retroaktivt. 

 

Katja Salojärvi