Teaterprojekt på nytt sätt

09.06.2020 kl. 11:37
Teaterintresserade och föreningar med teaterintresse, hör hit! I augusti startar ett pilotprojekt för ett helt nytt sätt att ordna teaterverksamhet.
Katja Salojärvi