Musikleken på Solhem inhiberad

12.03.2020 kl. 14:23
Som en försiktighetsåtgärd håller musikleken paus p.g.a. coronaviruset (13.3-).

Som en försiktighetsåtgärd håller musikleken paus p.g.a. coronaviruset.

Ingen musiklek på Solhem (fr.o.m. 13.3-). Vi meddelar när vi fortsätter!

Se Facebookgruppen: Musiklek med Sussi, Ludde & Macke på Solhem eller

Facebooksidorna: Malm Svenska Ungdomsförening r.f. eller Norr om Stan rf

Katja Salojärvi