Datorklubben för seniorer byter dag!

13.01.2020 kl. 10:17
Den populära datorklubben för seniorer byter dag till torsdag! Fr.o.m. 6.2 ses klubben varannan vecka.
Som lärare fortsätter Markus Söderman. Obligatorisk förhandsanmälan: www.pilvikanava.fi/norromstan eller per tfn till kansliet: 050-432 8888. Välkommen med! 
Katja Salojärvi