Skörde- och museidag

21 September 2019 kl. 10.00–14.00
Musei- och skördedag i Vandaforsen

Plats
Övre Nybacka
Nybackagränd 2
01670 Vanda

Arrangör
Norr om Stan