Grundkurs för ordningsmän, Start 30.9

30 September 2019 kl. 19.30–20.30

Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening arrangerar ordningsmannakurs (grundkurs) för personer som fyllt 18 år. (Man kan delta i kursen ifall man ännu inte är 18år, men slutprovet kan göras först efter att man fyllt 18.)

Start 30.9 kl 18:30 - 20.30

Följande tidpunkter: 1.10 kl. 18:30 - 20:30, 7.10 - 10.10 kl.17:30 - 20:30. Slutprov den 10.10.

OBS! NSU erlägger kurspriset för 4 st ungdomar (18-29 år), bindande anmälningsavgift 20€ perungdomsplats. Anmälan till NSU per epost kansiliet@nsu.fi

Anmälniningar och mer info på HKUFs hemsidor här

 

 Plats
Midgård
Midgårdsgränden 6
01510 Vanda

Arrangör
Norr om Stan