Adventsbasar

01 December 2019 kl. 11.15–13.00

På adventsbasaren har klasserna var sitt försäljningsbord där man kan köpa allt möjligt som eleverna tillverkat. Det brukar finnas bakverk, handarbeten o.dyl. till salu.

Basaren börjar traditionellt efter högmässan i  Helsinge kyrka har avslutats kl 11.00.

 


Plats
Helsinge Skola
Övitsbölevägen 3
01510 Vanda

Arrangör
Norr om Stan