Nyhetsbrevet NoS-info, vad är det?

NoS-info är ett elektroniskt infobrev, som skickas ut till beställarnas epost varannan eller var tredje vecka.

Märk att NoS-info och infotidningen "Det händer Norr om Stan" skall beställas separat. Infotidningen publiceras 3 ggr i året och skickas hem per post. Du kan beställa infotidningen gratis här

Publicering av Bikupan i HBL

27 Augusti 2020 kl. 00.00–23.59

Bikupan – marknadsföringskanalen för era evenemang 

Hej på er alla svenska föreningar och samfund i Vanda och norra Helsingfors! 

Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen. 

Utgivningsdatumen år 2020 är följande torsdagar: 

30.1, materialdeadline 24.1.2020 

19.3, materialdeadline 13.3.2020 

7.5, materialdeadline 30.4.2020 

27.8, materialdeadline 21.8.2020 

8.10, materialdeadline 2.10.2020 

19.11, materialdeadline 13.11.2020 

Helsinge-Tusby Ungdomsförbund r.f. (HTU) har ordnat med utomstående finansiering för Bikupan även för år 2020. Kostnaderna för annonsering i Bikupan hålls därmed fortsättningsvis på en mycket förmånlig nivå. I praktiken betyder detta att ni via Bikupan får en rabatt på drygt 50 % på annonspriset i jämförelse med om ni skulle annonsera i HBL på egen hand. 

Vi erbjuder dessutom hjälp med att sätta ihop er annons utan extra kostnader. Ifall ni inte har möjlighet att göra en tryckfärdig annons så går det därmed bra att skicka in er info i textform. Vi gör sedan en annons åt er av texten. Skicka in ert material i god tid före deadline, om ni vill att vi sätter ihop annonsen åt er! 

Närmare info om storlekar, annonspriser och leverans av material www.nos.fi/bikupan/annonsmaterial 

Tack vare Bikupan har vi alla en ypperlig chans att stärka profilen för svenskspråkiga Vanda och norra Helsingfors samt att få våra evenemang att synas även i HBL. Ju mer annonsörer vi har, desto lättare är det att föra projektet vidare och vi hoppas på att en bra synlighet även ger bättre deltagande i olika evenemang och tillställningar. Enskilda evenemang får synlighet samtidigt som vi marknadsför för allmänheten att det finns svenskspråkiga aktiviteter både i Vanda och i norra Helsingfors. 

Den ekonomiska biten kring understöd och fakturering av annonsörerna sköts av HTU. Verkställandet av praktiska detaljer, insamlandet av material och annat sköter Norr om Stans (NoS) kansli om. Där koordineras utgivningsdatumen och även marknadsföringen av Bikupan tillsammans med delaktighetskoordinator Lotta Silfverberg på Vanda stad.  

Hälsningar, 

Börje Henriksson, HTU, tfn 050-379 87 82, borje.henriksson@luukku.com 

Lotta Silfverberg, Vanda Stad, tfn 050-314 54 48, lotta.silfverberg@vantaa.fi 

Ted Svensson, Norr om Stan, tfn 050-466 35 44, info@nos.fi 


Arrangör
Norr om Stan

Kalender

02.10
Materialdeadline för Bikupan Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.
08.10
Publicering av Bikupan i HBL Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.
13.11
Materialdeadline för Bikupan Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.
19.11
Publicering av Bikupan i HBL Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.