Nyhetsbrevet NoS-info, vad är det?

NoS-info är ett elektroniskt infobrev, som skickas ut till beställarnas epost varannan eller var tredje vecka.

Märk att NoS-info och infotidningen "Det händer Norr om Stan" skall beställas separat. Infotidningen publiceras 3 ggr i året och skickas hem per post. Du kan beställa infotidningen gratis här

Hälsomotion för alla åldrar - INSTÄLLT!

20 Januari 2020 kl. 19.00–20.00

Vi fortsätter med hälsomotion på svenska i Helsinge på vårterminen. Kursen passar alla åldrar. Rörelserna kan anpassas enligt olika behov. Det ryms ännu fler med, välkomna både nya och "gamla" deltagare.

Kurspris för vårterminen 2020 (13.1 - 6.4, 12 ggr) är 40€ för medlemmar och 60€ för icke-medlemmar

Ledare: Nicole Mishima

Arrangör: Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening rf

OBS! pga. studentskrivningar i Helsinge skola har vi jumppan 3 måndagar på Midgård, adress Midgårdsgränden 6, Vanda. Detta gäller följande måndagar: 9.3, 16.3 och 23.3.2020


Plats
Helsinge skola
Övitsbölevägen 6
01510 Vanda

Arrangör
Norr om Stan

Kalender

19.08
Allsång vid Berghyddan Gamelikören medverkar. Fritt inträde!
20.08
Helsingebygdens körs terminsstart Kom med på HBKs första övning för terminen
21.08
Materialdeadline för Bikupan Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.
27.08
Publicering av Bikupan i HBL Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.
02.10
Materialdeadline för Bikupan Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.
08.10
Publicering av Bikupan i HBL Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.
13.11
Materialdeadline för Bikupan Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.