Nyhetsbrevet NoS-info, vad är det?

NoS-info är ett elektroniskt infobrev, som skickas ut till beställarnas epost varannan eller var tredje vecka.

Märk att NoS-info och infotidningen "Det händer Norr om Stan" skall beställas separat. Infotidningen publiceras 3 ggr i året och skickas hem per post. Du kan beställa infotidningen gratis här

Förstahjälpskurs (nödhjälp)

12 September 2019 kl. 17.00–21.00

HKUF arrangerar en kortkurs i förstahjälp där vi går igenom de viktigaste färdigheterna som behövs vid olycksfall. Janica Bergström drar kursen.

Pris 15€ och i priset ingår kaffe med dopp, som serveras vid kaffepausen.

Vi kan högst ta 20 deltagare på kursen, så gör en bindande anmälan med det snaraste till midis.varaukset@gmail.com, senast 9.9.19


Plats
Midgård
Midgårdsgränden 6
01510 Vanda

Arrangör
Norr om Stan

Kalender

21.09
Skörde- och museidag Musei- och skördedag i Vandaforsen
23.09
Dramaklubb (åk 7-9) i Helsinge skola, börjar 23.9 Dramaklubb för högstadie-elever på måndagseftermiddagar
25.09
Dramaklubb (åk 7-9) i Åshöjdens skola, börjar 25.9 Dramaklubb för högstadie-elever på onsdagseftermiddagar
29.09
Fönstertvättalko
29.09
HKUF månadsmöte Septembergruppen arrangerar månadsträff
30.09
Grundkurs för ordningsmän, Start 30.9 Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening arrangerar ordningsmannakurs (grundkurs) under 6 kvällar mellan 30.9 - 10.10.
02.10
Ruskavandring i Forsby - Seniornätverket Promenad i långsam takt