Nyhetsbrevet NoS-info, vad är det?

NoS-info är ett elektroniskt infobrev, som skickas ut till beställarnas epost varannan eller var tredje vecka.

Märk att NoS-info och infotidningen "Det händer Norr om Stan" skall beställas separat. Infotidningen publiceras 3 ggr i året och skickas hem per post. Du kan beställa infotidningen gratis här

Hälsomotion börjar 9.9

09 September 2019 kl. 19.00–20.00

Hälsomotion i Helsinge Skola på måndagar kl. 19-20. Start den 9.9.

Motion för alla åldrar på svenska. Pris 30€. Föreningen vill återuppliva motionsverksamheten på svenska i mellersta Vanda. Alla intresserade med, så vi får ihop en aktiv grupp!

Mera info och anmälning här

Arrangör HelsingeKyrkoby Ungdomsförening:


Plats
Helsinge skola
Övitsbölevägen 3
01510 Vanda

Arrangör
Norr om Stan

Kalender

21.09
Skörde- och museidag Musei- och skördedag i Vandaforsen
23.09
Dramaklubb (åk 7-9) i Helsinge skola, börjar 23.9 Dramaklubb för högstadie-elever på måndagseftermiddagar
25.09
Dramaklubb (åk 7-9) i Åshöjdens skola, börjar 25.9 Dramaklubb för högstadie-elever på onsdagseftermiddagar
29.09
Fönstertvättalko
29.09
HKUF månadsmöte Septembergruppen arrangerar månadsträff
30.09
Grundkurs för ordningsmän, Start 30.9 Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening arrangerar ordningsmannakurs (grundkurs) under 6 kvällar mellan 30.9 - 10.10.
02.10
Ruskavandring i Forsby - Seniornätverket Promenad i långsam takt