Nyhetsbrevet NoS-info, vad är det?

NoS-info är ett elektroniskt infobrev, som skickas ut till beställarnas epost varannan eller var tredje vecka.

Märk att NoS-info och infotidningen "Det händer Norr om Stan" skall beställas separat. Infotidningen publiceras 3 ggr i året och skickas hem per post. Du kan beställa infotidningen gratis här

Möjlighet att ansöka om friplats på NoS klubbar

02.09.2020 kl. 10:52
NoS kommer höstterminen 2020 att ha möjlighet att bevilja friplatser på klubbverksamheten för att möjliggöra deltagande även för deltagare som har det ekonomiskt kärvt.

För att beviljas friplats/befrielse från deltagaravgift, bör man ansöka om det antingen i samband med anmälningen (fältet "tilläggsuppgifter" i anmälningsblanketten) eller genom att kontakta NoS kansli INNAN förfallodagen för deltagaravgiften (kontaktuppgifter finns på fakturan). Friplatser beviljas inte retroaktivt. 

För att godkännas, bör ansökan innehålla en kort motivering (några meningar) till varför man ansöker om friplats. 

Antalet friplatser är begränsat. 

Katja Salojärvi

Kalender

02.10
Materialdeadline för Bikupan Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.
08.10
Publicering av Bikupan i HBL Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.
13.11
Materialdeadline för Bikupan Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.
19.11
Publicering av Bikupan i HBL Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.