Nyhetsbrevet NoS-info, vad är det?

NoS-info är ett elektroniskt infobrev, som skickas ut till beställarnas epost varannan eller var tredje vecka.

Märk att NoS-info och infotidningen "Det händer Norr om Stan" skall beställas separat. Infotidningen publiceras 3 ggr i året och skickas hem per post. Du kan beställa infotidningen gratis här

Föreningsaktiviteter i Corona-tider

20.03.2020 kl. 09:35
Inhiberade och framflyttade aktiviteter, evenemang och träffar - för allas skull!

Våra medlemsföreningar och vi själva tvingas inhibera många aktiviteter, möten och träffar just nu och det är lika trist som nödvändigt. I samhällelig anda ber vi er alla att ha tålamod med situationen och förståelse för att gammal info kan hänga kvar på sina ställen i kalendrar, nyhetsbrev etc. Tänk en extra gång innan ni far iväg till det ena eller andra - många gånger är det kanske bättre att stanna hemma i stundens allvar - och kanske är det ändå inställt?

NoS manar alla sina medlemsföreningar och deras respektive medlemmar till lugn, eftertänksamhet och försiktighet i dessa ovanliga tider.

 

Mvh, NoS kansli genom Ted Svensson

Ted Svensson

Kalender

19.08
Allsång vid Berghyddan Gamelikören medverkar. Fritt inträde!
20.08
Helsingebygdens körs terminsstart Kom med på HBKs första övning för terminen
21.08
Materialdeadline för Bikupan Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.
27.08
Publicering av Bikupan i HBL Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.
02.10
Materialdeadline för Bikupan Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.
08.10
Publicering av Bikupan i HBL Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.
13.11
Materialdeadline för Bikupan Bikupan är annonsportalen för alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser. Bikupan publiceras i Hufvudstadsbladet tre torsdagar under vårterminen och tre torsdagar under höstterminen.