Nyhetsbrevet NoS-info, vad är det?

NoS-info är ett elektroniskt infobrev, som skickas ut till beställarnas epost varannan eller var tredje vecka.

Märk att NoS-info och infotidningen "Det händer Norr om Stan" skall beställas separat. Infotidningen publiceras 3 ggr i året och skickas hem per post. Du kan beställa infotidningen gratis här

Bikupan

28.02.2019 kl. 10:58
Vi vill påminna våra medlemsföreningar om att materialdeadline för Bikupan är 13.3.2019

Samlingsannonsen Bikupan utkommer nästa gång i Hbl torsdagen den 21.3, deadline för materialet är 13.3.

Läs mera på  nos.fi/bikupan/om_bikupan/. Material skickas in till adressen info@nos.fi.

Rita Niemi

Kalender

05.08
Augustikolonin på Solhem börjar må 5.8.19 Dagkoloni för barn i åk 1-6
05.08
Dramalägergret börjar 5.8 - Vanda sv. församling Dramaläger med lek och rörelse
10.08
Helsinga medeltidsdag Vandasällskapet arrangerar
14.08
Sommarsamling - Vanda sv församling En gång/månad
15.08
GUF-kören på körkavalkad Körkavalkaden på Konstens natt
19.10
Nyländsk Aftongala Nyländsk aftongala landstiger första gången i Vanda!