NoS blev medlem i Studieförbundet

25.01.2019 kl. 12:16
NoS har hösten 2018 blivit upptagen som samverkande medlem i Studieförbundet.
Studieförbundet är "förbundens förbund", med uppgift att stöda de många Finlandssvenska centralförbunden i deras verksamhet genom att bl.a. ordna interssanta och bra seminarier, föreläsningar, träffar m.m. Läs den trevliga artikeln om NoS eller mer om Studieförbundets verksamhet här!
Katja Salojärvi

Kommande evenemang

27.04
GUF-körens islossningskonsert Precious Moments - Islossningskonsert med filmtema
29.04
Dramakurs för högstadiet i Åshöjden Kom med på denna roliga och lärorika dramakurs där vi provar på olika sätt att berätta (både individuellt och i grupp).
02.05
Kreativ minnesgrupp/ Luova muisteluryhmä Svenskt program på Forsby servicecentral på tisdagar
02.05
Vanda svenska pensionärer möts Den första torsdagen var månad (utom juni-augusti) möts vi 60-80 pensionärer kl. 14.00 i Foibe servicehus festsal, mitt emot Pejas sjukhus
02.05
Lätt stolgymnastik Svenskt program på Forsby servicecentral på torsdagar
03.05
Seniorgymnastik Svenskt program på Forsby servicecentral på fredagar
05.05
MSUF Vårtalko Talko på Solhem