Nyhetsbrevet NoS-info, vad är det?

NoS-info är ett elektroniskt infobrev, som skickas ut till beställarnas epost varannan eller var tredje vecka.

Märk att NoS-info och infotidningen "Det händer Norr om Stan" skall beställas separat. Infotidningen publiceras 3 ggr i året och skickas hem per post. Du kan beställa infotidningen gratis här

Ansök om understöd från Svensk Förening i Åggelby

07.01.2019 kl. 14:52
Svenskspråkiga aktörer i Åggelby med omnejd i nordöstra Helsingfors kan ansöka om understöd för sin verksamhet.

Sätt en guldkant på verksamheten genom understöd från Svensk Förening i Åggelby. Föreningen kan ge  understöd åt svenskspråkiga aktörer i Åggelby med omnejd i nordöstra Helsingfors. Föräldraföreningar, Hem och skola, klasser, dagisar och andra föreningar är exempel på sammanslutningar som kan ansöka om understödet. Skicka in ansökningar (plan för verksamheten + budget + bankkonto) per e-post till svenskforeningiaggelby(at)gmail.com före den 15 februari 2019. OBS! Om din sammanslutning fått understöd av oss år 2018, kolla att det är redovisat. Utan redovisning, inget nytt understöd.

De som blir beviljade understöd meddelas i början av april 2019. Fråga gärna, antingen via e-post adressen eller telefon 044-98 23 878. De som beviljats understöd för 2019 skall inom samma år  presentera en ekonomisk redovisning till Svensk Förening i Åggelby.

Närmare uppgifter om Svensk Förening i Åggelby finner du på föreningens webbplats, https://aggelby.fi/start/.

Katja Salojärvi

Kommande evenemang

18.06
Gumtäkts sommarkoloni v. 25 Dagkoloni för barn i åk 1-3
18.06
Dagsläger - Vanda svenska församling I juni ordnas tre dagsläger på Helsinggård i Vanda.
18.06
Solhems sommarkoloni v. 25 Dagkoloni fö barn i åk 1-6
18.06
Mästerkatten i stövlar Vanda Teaterförening
19.06
Dagsläger - Vanda svenska församling I juni ordnas tre dagsläger på Helsinggård i Vanda.
19.06
Solhems sommarkoloni v. 25 Dagkoloni fö barn i åk 1-6
19.06
Gumtäkts sommarkoloni v. 25 Dagkoloni för barn i åk 1-3