Cykeltur till Vandas medeltid

På medeltiden hade cykeln ännu inte uppfunnits, utan människor rörde sig främst till fots. Men till att bekanta sig med gamla medeltida vägar passar cykeln utmärkt! Därför ordnade Vandasällskapet i samarbete med Norr om Stan den 19.6.2017 en ca 11 km lång cykelguidning längs gamla väglinjer i Vanda. Under cykelturen bekantade vi oss också med många gamla byar som har sina anor i medeltiden. Guide var arkeolog Andreas Koivisto.

Cykelturen gick främst längs den äldre linjen av Stora Strandvägen, som gick från by till by. Det är alltså en ännu äldre version av Stora Strandvägens linje, som på många ställen också är märkt ute i terrängen med Kungsvägen-skyltar. Även om denna linje av Kungsvägen är gammal, är den en slags sin tida ringväg som går förbi många av de gamla byarna intill den. Vägens äldre linje, som gick från by till by kan till stor del urskiljas på sträckan mellan Mårtensby och Kyrkoby i Vanda.

Cykelturen började på Övre Nybackas gamla gårdsplan och fortsatte därifrån över träbron vid Vandaforsen längs Kungsvägen till Vinikby. Från Vinikby cyklade vi till Brutuby. Vägarna mellan Vinikby och Brutuby hör säkert till de vackraste i Vanda.

Från Brutuby fortsatte vi mot Sillböles gamla stamhemman invid nutida Sillböle bassäng. På sandvägen mellan skogar och åkrar kunde man få ta del av den uråldriga stämningen från Helsingeböndernas liv något sekel tillbaka i tiden. Efter Sillböle cyklade vi till Övitsböle, varifrån vi fortsatte till Tolkby. Där bodde i tiderna tolken, som översatte mellan socknens finskspråkiga och svenskspråkiga invånare. Bredvid Tolkby låg i sin tur Skattmansby, där skattmannen som samlade in skatter av sockenborna bodde. Från Skattmansby cyklade vi ännu till Kyrkoby, socknens medeltida centrum, där färden tog slut.

Text: Andreas Koivisto