100 km svenska stigar

Norr om Stan deltog år 2017 i programmet för Finlands 100-årsjubileum med två projekt: 100 km svenska stigar i norra Helsingfors med omnejd, samt en 100-årsfest för barn vid Svenska Dagen på Malms kulturhus.

Som en del av programmet gjordes 18 stadsstigar i norra Helsingfors med omnejd, på svenska.

Meningen var att lyfta fram det i respektive område som är av särskilt intresse på svenska, antingen historiskt, för tillfället eller med tanke på framtiden.

Stigarna har sammanställts av Norr om Stan rf. i samarbete med lokala föreningar och engagerade privatpersoner.

Kartorna och ruttbeskrivning samt extra material i den mån sådant finns hittas här nedan, det är fritt fram att ladda ner och promenera på eget bevåg.

Du kan nu uppleva 100 km svenska stigar med hjälp av dokumentationen för de arton promenaderna som hittas i menyn till vänster.

Promenaderna:

Arrangörerna rekommenderar ordentliga promenadskor eller kängor och kläder enligt väder.

Promenadens svårighetsgrad och längd samt estimerad promenadtid nämns i samband med presentationerna.

Var och en promenerade på eget ansvar.

Projektet stöds av Svensk Förening i Åggelby samt stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond för filantropiska och kulturella ändamål.