Projekt & samarbeten

GLU – Projekt kring utbildning av ungdomar till gruppledare

Norr om Stan i samarbete med en bred palett förbund, föreningar och kommuner har under våren 2021 drivit ett pilotprojekt som gått ut på att utbilda ungdomar i de färdigheter som krävs för att de ska kunna fungera som volontärer och hjälpledare och därefter ansvariga ledare för klubbar och läger för barn.

Målsättningen på förbundsnivå är att sammanföra de finlandssvenska förbunden till gemensamt utvecklingsarbete kring frågor som berör utbildningar för unga, återväxt av nya ledare inom verksamheten, bereda ”vägar in” för ungdomar, och i allmänhet bredda kompetensen inom organisationerna beträffande arbete med ungdomar.

Vårens pilotprojekt var verkligen lyckat och responsen riktigt god från både kursdeltagare och utbildare. Under hösten 2021 startades tre utbildningar och under våren 2022 fem, en del som närundervisning och en del övervägande på distans. I slutet av vårterminen 2022 närmar sig deltagarsiffran 100 unga! Utbildningarna fortsätter läsåret 22/23, och aktuella kurser läggs upp i anmälningssystemet för NoS klubbar och kurser.

Under Svenska Veckan 2020 utkom föreningsmagasinet Det händer på svenska.

Under våren 2020 samlade vi in information om de svenska föreningarna i Helsingfors och Vanda och deras utbud för att till hösten kunna sätta ihop ett föreningsmagasin kallat Det händer på svenska. Magasinet innehåller såväl info om de flesta aktiva svenskspråkiga föreningar i Helsingfors och Vanda, som artiklar med föreningsanknytning och nyttiga plocksidor för alla som är intresserade av svenskspråkig föreningsverksamhet.

Magasinet postades till samtliga hem i Helsingfors och Vanda där minst en person är registrerad som svenskspråkig.

Magasinet står att läsa digitalt på Issuu, och kan avhämtas på NoS kansli eller på Luckan i Helsingfors fr.o.m. 6.11.2020.

Bakom magasinet står fyra finlandssvenska organisationer: Norr om Stan, Luckan, Förbundsarenan och Sydkustens landskapsförbund. Magasinet har fått finansiering från Stiftelsen Tre Smeder, Aktiastiftelsen i Vanda, Svenska folkskolans vänner, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Stiftelsen Konstsamfundet, Waldemar von Frenckells stiftelse och Svensk Förening i Åggelby.