NoS styrelse 2019

  • Ordförande Sonja Frölander-Ulf, Kottby
  • Vice ordf. Marketta Währn, Mosabacka
  • Kristian Tikkanen, Staffansslätten
  • Erja Lindfors, Malm
  • Katarina Perander-Norrgård, Lidamalmen
  • Marja-Leena Lehikoinen, Myrbacka