NoS styrelse 2020

  • Ordförande Sonja Frölander-Ulf, Kottby
  • Vice ordf. Marketta Währn, Mosabacka
  • Kristian Tikkanen, Staffansslätten
  • Marja-Leena Lehikoinen, Myrbacka
  • John Westerholm, Åggelby
  • Mia Portin, Brunakärr