Klubbar, kurser & kolonier

Norr om Stan arrangerar och/eller administrerar en stor palett av klubbar och kurser för både barn och vuxna samt kolonier för barn i årskurs 1-6.

Läs mer och anmäl dig eller ditt barn via länken i menyn till vänster!
Vänligen observera att du bör använda sökfunktionen för att komma åt hela klubbutbudet.

Sportlovskoloni
för åk 1-6 anordnas på Solhem i Malm/Gumtäkt under vecka 8, 20.-24.2.2023

Sommarkolonier
för barn i årskurs 1-6 anordnas på Solhem i Malm och för åk 1-3 på Kylätila i Gumtäkt. Kolonierna är igång de tre första veckorna på sommarlovet.

Augustikolonier
för åk 1-6 anordnas i Malm/Gumtäkt. Augustikolonierna är igång åtminstone veckan innan skolstart och beroende av intresse, möjligen också redan två veckor innan skolstart.

Höstlovskoloni
för åk 1-6 anordnas på Solhem i Malm/Gumtäkt i oktober under de dagar lågstadieskolorna i norra Helsingfors har höstlov.

Anmälning till kurser

Möjligt att ansöka om friplats

 1. Ansökan om friplats bör göras i samband med anmälan (fältet tilläggsuppgifter) eller till NoS kansli. Ansökan bör motiveras. För att ansökan ska behandlas bör den lämnas in innan avgiftens förfallodag.
 2. Du kan anmäla en deltagare åt gången.
 3. Välj de kurser du vill anmäla dig till ur kursprogrammet. Du kan anmäla dig till flera kurser på en gång.
 4. Klicka på varukorgen för att fylla i dina personuppgifter. Fyll i personuppgifterna noggrannt!
 5. Då du anmäler ditt barn (under 18 år):
 6. fyll i barnets uppgifter i fälten för deltagaren
 7. fyll i förmyndarens/fakturamottagarens uppgifter i fälten för betalaren.
 8. OBS! Meddela endast sådan tilläggsinfo som efterfrågas för de kurser du anmäler dig till i fältet för mer information. För övrig information, kontakta kansliet direkt.
 9. När du skickat blanketten får du en bekräftelse för din anmälan. Om gruppen är full, får du en köplats.
 10. Om du fyllt i din e-postadress får du en bekräftelse även till den.
 11. Skriv upp anmälningsnummer och kursnummer. Du behöver båda om du senare vill kontrollera din anmälning.
 12. OBS! Det sista annulleringsdatumet för kolonier är 14–30 dagar före kolonistarten och för övrig verksamhet 7 dagar före starten.
 13. Det sista annulleringsdatumet för en koloni meddelas i uppgifterna om kolonin.
 14. Annullering av en koloni tas inte emot efter det sista annulleringsdatumet, även om kursanmälningssystemet tillåter annullering fram till 7 dagar före kursstart.
 15. Räkningen för deltagaravgifter skickas per post till den adress som fyllts i på anmälningsblanketten.
 16. Genom att anmäla dig/ditt barn, förbinder du dig att betala deltagaravgiften och att följa Norr om Stans villkor för anmälning, betalning, avbokning mm.

OBS! För att anmälningssidan ska fungera korrekt, måste din webbläsare godkänna kakor!

Om du har frågor, kontakta NoS kansli.