Infotidning

Det händer norr om stan

Läs Det händer norr om stan via Issuu >>

Infotidningen ”Det händer norr om stan” ges ut av Norr om Stan rf tre–fem gånger per år, med information om svenskspråkig fritids- och kulturverksamhet i norra Helsingfors och Vanda med omnejd. Tidningen innehåller förutom info från NoS och medlemsföreningarna, även info från övriga aktörer i området, artiklar om lokala händelser och evenemang mm.

Upplagan är 3000 exemplar.

Tidningen delas ut gratis bl.a. till Norr om Stans medlemsföreningars medlemmar, prenumeranter, de svenskspråkiga skolorna och biblioteken i norra Helsingfors och Vanda, samt till svenska informationscentra i huvudstadsregionen, t.ex. Luckan. Den går bra att beställa hem (gratis!) genom att fylla i blanketten här!

Se mediekort för information om tidningens format och upplaga, tidtabell, material etc.

Tidningen utkommer:

  • vårnumret i december-januari,
  • sommarnumret i april-maj och
  • höstnumret i augusti-september, samt
  • vid behov kompletterande nummer under höst- och vårterminen.

Vid behov kan specialnummer ges ut.