Info

Norr om Stan informerar om fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors och Vanda genom ett flertal kanaler.

Infotidningen Det händer norr om stan är en fysisk upplaga på 3100 exemplar som ges ut av NoS tre–fem gånger per år, med information om svenskspråkig fritids- och kulturverksamhet i norra Helsingfors och Vanda med omnejd. Den går bra att beställa hem (gratis!) genom att fylla i blanketten här! Alla nummer av Det händer norr om stan finns också att läsa på Issuu.

NoS-info är ett digitalt nyhetsbrev som skickas ut till prenumeranter ungefär varannan vecka. Det innehåller uppdaterad information om NoS medlemsföreningars evenemang och händelser. Beställ Nos-info i menyn till vänster.

Bikupan i Hufvudstadsbladet är en marknadsföringskanal för svenska föreningar och samfund i Vanda och norra Helsingfors. Annonsen, sammanställd av NoS, publiceras 2-3 gånger under både vår och höst.