Mer om GLU

Ledarskapsutbildning för unga

Under hösten 2022 byggs utbildningen vidare för att utveckla och sprida den ledarutbildning för unga (ca 14-17 år) som först piloterats tillsammans med ett flertal andra organisationer under våren 2021 och därefter förverkligats i åtta kurser under läsåret 2021-2022. För närvarande har vi nära hundra stycken unga som antingen är färdigutbildade eller som är i utbildningens absoluta slutskede. Under denna höst planerar vi att starta tio nya kurser. De flesta i huvudstadsområdets skolor men också en kurs som i största mån är på distans.

Utbildningen ska möta det dubbla behovet av att ge ungdomarna kompetens och arbetslivserfarenhet i en bransch där det råder brist på arbetskraft, samt höja ungdomarnas livskvalitet och välmående genom att ge dem sammanhang, sociala kontakter och positiva upplevelser av att känna sig behövda.

För medverkande organisationer innebär projektet en plattform för samarbete som främjar återväxt av ledare, kompetens såväl bland utbildarna som de blivande ledarna, och gemensam utveckling av fungerande utbildning. Projektet främjar också kommunikationen mellan unga och tredje sektorn, och jämnar således vägen för större medverkan inom medborgarverksamhet och volontärarbete bland kommande generationer.

De utbildningar som för tillfället är på väg att starta hittar du i NoS anmälningssystem på pilvikanava.fi/norromstan.