GLU

GLU – Ledarskapsutbildning för unga!

Fortsättning på vårens uppskattade gruppledarskapsutbildning för unga följer, denna höst med tre grupper att välja mellan: en i Helsinge (Vanda), en i Åshöjden (Helsingfors) och en som är nästan helt på distans, så du kan delta i allt utom den gemensamma lördagen från var du råkar befinna dig.

Utbildningen är för dig som är ca 14-17 år, och är ett enkelt sätt för dig att lära dig saker som du kommer att ha nytta av i hela ditt liv! Du får erfarenhet, möjligen också JOBB, lär känna nya människor, blir sedd, välkomnad och behövd! Dessutom får alla som slutför utbildning och tillhörande praktik ett stipendium på 100 €.

Alla kan delta, du behöver inte kunna något speciellt från tidigare!

Utbildningen består av:

 • träff en gång i veckan, sammanlagt 10-14 gånger, 90 min/gång.
 • en gemensam heldagsträff med andra motsvarande grupper från huvudstadsregionen (en lördag i februari)
 • praktik på ett läger eller en klubb (3-5 dagar på ett läger eller 8-10 ggr på en eftermiddagsklubb) 

Teman som tas upp under utbildningen inkluderar

 • Körkort till arbetslivet: avtal, regler, rättigheter och skyldigheter
 • Gruppdynamik
 • Mobbningsförebyggande arbete
 • Ledaregenskaper och den egna ledarrollen
 • Planering & ekonomi
 • Trygghet, hygien och säkerhet
 • Konfliktlösning och kommunikation, krävande barn i gruppen
 • Specialiseringsmodul, valbart t.ex. idrott, matlagning, konst, ordkonst/drama…

Intresserad? Anmäl dig här, eller kontakta projektkoordinator Ted Svensson för närmare info: ted.svensson@nos.fi eller 045 697 59 41.

Ledarskapsutbildning för unga

Under år 2022 byggs vidare för att utveckla och sprida den ledarutbildning för unga som piloterats tillsammans med ett flertal andra organisationer under 2021.

Utbildningen ska möta det dubbla behovet av att ge ungdomarna kompetens och arbetslivserfarenhet i en bransch där det råder brist på arbetskraft, samt höja ungdomarnas livskvalitet och välmående genom att ge dem sammanhang, sociala kontakter och positiva upplevelser av att känna sig behövda.

För medverkande organisationer innebär projektet en plattform för samarbete som främjar återväxt av ledare, kompetens såväl bland utbildarna som de blivande ledarna, och gemensam utveckling av fungerande utbildning. Projektet främjar också kommunikationen mellan unga och tredje sektorn, och jämnar således vägen för större medverkan inom medborgarverksamhet och volontärarbete bland kommande generationer.

De utbildningar som för tillfället är på väg att starta hittar du i NoS anmälningssystem på pilvikanava.fi/norromstan.