GLU – (grupp-)ledarskapsutbildning för unga

Seminarium om GLU på G18

Måndagen den 23 maj 2022 samlas vi på G18 med utbildningshelheten som tema! Hjärtligt välkommen att ta del av projektets resultat hittills och påverka utformningen av fortsättningen!

G18 (Georgsgatan 18) måndag 23.5.2022

Seminariet börjar kl. 09:30, välkommen på frukostmingel redan kl. 9!

Kl. 9:30 Presentation av utbildningens innehåll och resultat
10:00-10:30 Panel med några av ungdomarna som deltagit: vilken har nyttan med utbildningen varit och hur kan konceptet ytterligare förbättras?
10:30-10:50 Hälsningar från Medborgararenans projekt JEP – nuorten näköinen kansalaistoiminta
11:00-12:00 Workshop med samtliga medverkande kring praktiknätverk, jobbforum, mentorskapsprogram för dem som gått utbildningen

12:00-13:00 Lunch (gemensamt på närbelägen lunchrestaurang, ingår för dem som deltar i eftermiddagspasset)

13:00-14:30 workshopsarbete med konkret planering av höstens utbildningar för medverkande organisationer

Anmälningslänk till seminariet HÄR!

Vad projektet GLU handlar om:

Vill du bli sedd, känna dig behövd, bygga upp din ledarkunskap och få praktisk erfarenhet från arbetslivet? Gå vår gruppledarskapsutbildning! Många klubbar och läger behöver ansvarsfulla unga som leder barngrupper. GLU kan vara vägen till att landa ett sommarjobb och/eller extrajobb vid sidan av skolan.                          

Utbildningen är för dig som är ca 14-17 år, och är ett enkelt sätt för dig att lära dig saker som du kommer att ha nytta av i hela ditt liv! Dessutom får alla som slutför utbildning och tillhörande praktik ett stipendium på 100 €.

Alla kan delta, du behöver inte kunna något speciellt från tidigare!

Utbildningen består av:

 • träff en gång i veckan, sammanlagt 10-14 gånger, 90 min/gång.
 • en gemensam heldagsträff (~kl. 10-16) med andra motsvarande grupper från huvudstadsregionen (en lördagsträff, 23.4 kl. 10-16)
 • praktik på ett läger eller en klubb (3-5 dagar på ett läger eller 8-10 ggr på en eftermiddagsklubb) 

Teman som tas upp under utbildningen inkluderar;

 • Körkort till arbetslivet: avtal, regler, rättigheter och skyldigheter
 • Gruppdynamik
 • Mobbningsförebyggande arbete
 • Ledaregenskaper och den egna ledarrollen
 • Planering & ekonomi
 • Trygghet och säkerhet
 • Konfliktlösning, kommunikation och krävande barn i gruppen
 • Specialiseringsmodul, valbart t.ex. idrott, matlagning, konst, ordkonst/drama…

Sommaren 2022 har närmare 100 unga gått utbildningen, och utbildningarna fortsätter läsåret 22/23.

Intresserad? Anmäl dig här, eller kontakta projektkoordinator Ted Svensson för närmare info: ted.svensson@nos.fi eller 045 697 59 41.

Ledarskapsutbildning för unga

Under år 2022 byggs utbildningen vidare för att utveckla och sprida den ledarutbildning för unga som först piloterats tillsammans med ett flertal andra organisationer under våren 2021 och därefter startats i tre kurshelheter under hösten samma år.

Utbildningen ska möta det dubbla behovet av att ge ungdomarna kompetens och arbetslivserfarenhet i en bransch där det råder brist på arbetskraft, samt höja ungdomarnas livskvalitet och välmående genom att ge dem sammanhang, sociala kontakter och positiva upplevelser av att känna sig behövda.

För medverkande organisationer innebär projektet en plattform för samarbete som främjar återväxt av ledare, kompetens såväl bland utbildarna som de blivande ledarna, och gemensam utveckling av fungerande utbildning. Projektet främjar också kommunikationen mellan unga och tredje sektorn, och jämnar således vägen för större medverkan inom medborgarverksamhet och volontärarbete bland kommande generationer.

De utbildningar som för tillfället är på väg att starta hittar du i NoS anmälningssystem på pilvikanava.fi/norromstan.