100 km svenska stigar i norra Helsingfors och Vanda

Som en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum år 2017 gjordes 18 stadsstigar i norra Helsingfors med omnejd, på svenska.

Meningen var att lyfta fram det i respektive område som är av särskilt intresse på svenska, antingen historiskt, för tillfället eller med tanke på framtiden.

Stigarna har sammanställts av Norr om Stan rf. i samarbete med lokala föreningar och engagerade privatpersoner.

Kartorna och ruttbeskrivning samt extra material i den mån sådant finns hittas här nedan, det är fritt fram att ladda ner och promenera på eget bevåg.

Promenaderna:

Arrangörerna rekommenderar ordentliga promenadskor eller kängor och kläder enligt väder.

Promenadens svårighetsgrad och längd samt estimerad promenadtid nämns i samband med presentationerna.

Var och en promenerade på eget ansvar.

Projektet stöds av Svensk Förening i Åggelby samt stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond för filantropiska och kulturella ändamål.