Om Bikupan

Bikupan i HBL är en marknadföringskanal för svenska föreningar och samfund i Vanda och norra Helsingfors.

Hösten 2011 började en tanke gro om att samla alla norra Helsingfors- och Vandaföreningars annonser under en och samma annonsportal i Hufvudstadsbladet. Då beslöts det att i Helsinge-Tusby Ungdomsförbunds (HTU) regi publicera en ny annonsspalt, ”Bikupan”, i maj 2012. Konceptet har levt vidare och Bikupan publiceras 2-3 gånger under både vår och höst.

Alla som deltagit i planeringen av annonsportalen har varit ense om att deltagartröskeln ska göras så låg som möjligt. För att uppnå detta mål ansöker HTU varje år om utomstående finansiering för annonseringen.

Vi har alla en ypperlig chans att stärka profilen för svenskspråkiga Vanda och norra Helsingfors samt att få våra evenemang att synas även i HBL. Ju mer annonsörer vi har, desto lättare är det att föra projektet vidare och vi hoppas på att en bra synlighet även ger bättre deltagande i olika evenemang och tillställningar. Enskilda evenemang får därmed synlighet samtidigt som vi marknadsför för allmänheten att det finns svenskspråkiga aktiviteter både i Vanda och i norra Helsingfors.

Projektet är viktigt för oss alla inom tredje sektorn som långt är beroende av understöd ifrån olika instanser. Speciellt viktigt är ett lyckat projekt för den svenska synligheten. Då vi alla föreningar annonserar tillsammans ger det en bred bild av utbudet av evenemang, utbildningar och utfärder som många av föreningarna och samfunden sysslar med. Annonsportalen kompletterar på så sätt de nuvarande marknads-föringskanalerna för verksamheten (hemsidor, medlemsbrev, mm.).

Praktiska arrangemang

HTU har hand om den ekonomiska biten kring understöd och fakturering av annonsörerna.

Verkställandet av praktiska detaljer, insamlandet av material och annat sköts via Norr om Stan. NoS koordinerar utgivningsdatumen och även marknadsföringen tillsammans med Vanda stad. På Vanda stad är kontaktpersonen delaktighetskoordinator Lotta Silfverberg ända till årsskiftet 2019/2020