NoS styrelse 2022

Ordförande Sonja Frölander-Ulf, Kottby
Vice ordf. Marketta Währn, Mosabacka
Lisbeth ”Malle” Lärka, Myrbacka
John Westerholm, Åggelby
Marie-Therese Olenius-Noopila, Dickursby
Vuokko Salo, Åshöjden