NoS bakgrund

NoS är en fortsättning på projektet Fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors.

Malm Svenska Ungdomsförening r.f. tog initiativ till projektet Fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors hösten 2000. Ett stort antal föreningar och samfund samt aktiva invånare har deltagit i möten och diskussioner. Efter hand bildades en ”styrgrupp” med representanter från Gammelstadens Ungdomsförening, Kottby-Månsas Svenska Förening och Svensk Förening i Åggelby, samt ett ”byalag” med enskilda intresserade personer och representanter från olika föreningar och samfund med svenskspråkig verksamhet i norra Helsingfors.

Bl.a. följande föreningar och samfund har varit representerade på allmänna möten eller finansiellt stött projektet:

 • Folkhälsan
 • Gammelstadens Ungdomsförening
 • Helsingfors stad, ungdomscentralen
 • Helsingfors stad, Malms kulturhus
 • Hem och skola-föreningarna
 • Kottby lågstadieskola
 • Kottby-Månsas Svenska Förening
 • Malm Svenska Ungdomsförening
 • Markus församling
 • Månsas lågstadieskola
 • OK 77
 • Sparbanksstifelsen i Helsingfors
 • Staffansby lågstadieskola
 • Svensk Förening i Åggelby
 • Svenska kulturfonden

(Vi beklagar ifall någon har blivit bortglömd. Tag i så fall kontakt så vi kan korrigera felet!)