NoS söker klubbledare

Har du en eller flera hobbyn som du brinner för eller är du proffs på något ämne, som du skulle vilja kombinera med ditt arbete? Tycker du om att jobba med människor i olika åldrar och i synnerhet med barn i lågstadieåldern? Norr om Stan behöver mer eller mindre kontinuerligt ledare för olika klubbar. Till vissa klubbar behöver vi också hjälpledare. Är du intresserad, läs vidare!

Vi söker ledare för idrottsklubbar, kodningsklubbar, matklubbar och konstklubbar under vårterminen. Målgruppen är i första hand barn och unga från åk 3 uppåt, men också kurser för vuxna/seniorer eller dagisbarn är tänkbara. Du kan också gärna komma med förslag! Är du dessutom en positiv och öppen person som också är ordentlig och punktlig, vill vi gärna höra av dig!

Skicka in följande uppgifter per e-post till info(at)nos.fi:

  • Namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress)
  • Ålder (över eller under 18 år – du måste vara myndig för att ensam kunna ansvara för en klubb)
  • I vilka ämnen du är intresserad av att leda klubbar
  • Tidigare utbildning eller erfarenhet inom ämnet (var har du lärt dig det du vill lära ut eller göra på klubben? Nämn om du har jobbat med barn tidigare.)
  • Nuvarande sysselsättning om det är relevant (till exempel om du studerar/jobbar deltid/etc. och har tid allra helst på eftermiddagarna)
  • När kan du tänka dig att leda klubb eller kurs (t.ex. torsdag eftermiddagar kl. 14- eller enligt överenskommelse)
  • En kort presentation av dig själv och/eller CV.

Arbetet inleds enligt överenskommelse och arbetstiden är timbaserad. Lönen förhandlas skilt från fall till fall beroende på din ålder, tidigare erfarenhet och utbildning.

Mer info om jobbet ges av verksamhetsledare Katja Salojärvi, katja.salojarvi(at)nos.fi eller 050-432 8888.