Uppmuntrande resultat från ledarskapsutbildningen för unga

Både den fria feedbacken av de unga som deltagit i GLU (gruppledarutbildning för unga i åldern 14-17 år) och statistiken är uppmuntrande! Bland annat uppger hela 75 % av de som svarat på utvärderingsenkäten att de är mer intresserade än tidigare av att fungera som ledare för någon verksamhet, över 90 % anser att de lärt sig sådant som de kommer att ha nytta av senare i livet, och nästan alla har trivts bra eller ypperligt på sina praktikplatser. Det bådar gott med tanke på framtiden!

Den som är intresserad av att mer i detalj ta del av utvärderingsresultaten och även träffa några av ungdomarna som gått programmet, är välkommen att delta på vår inkommande GLU-dag ett öppet seminarium som ordnas 12.12 på G18 i Helsingfors! Anmälning till seminariet här.