Kom och fira Svenska Dagen på Solhem!

Helsinge-Tusby ungdomsförbund, Norr om Stan, Malm Svenska Ungdomsförening, Svensk förening i Åggelby och Vanda stad står tillsammans för festligheterna Svenska Dagen till ära på Solhem i Malm söndagen 6.11.2022 kl. 15-17.

Program:

  • Välkomsthälsning, Erja Lindfors, ordförande för Malm svenska ungdomsförening
  • Festtal av Vanda svenska församlings kyrkoherde Kristan Willis om hur det är att landa i ankdammen.
  • Musik: Vanda svenska musikinstituts kör Soundwaves, dir. Hanna Mannerström
  • Utdelning av Vandalaxen, Patrik Karlsson, ordförande för Svenska Kommittén i Vanda. Vandalaxen utdelas årligen till en vandabo som gjort mycket för finlandssvenskarna i Vanda.
  • Modersmålets sång, ackompanjeras av Hanna Mannerström
  • Kaffeservering

Fritt inträde, ingen förhandsanmälning.

Festen arrangeras av Helsinge-Tusby ungdomsförbund, Norr om Stan och Malm Svenska Ungdomsförening, Svensk förening i Åggelby och Vanda stad.