Coronarestriktionerna försenar terminsstarten

På grund av rådande restriktioner förskjuts terminsstarten för NoS verksamhet med några få undantag på obestämd tid.

Vår vilja är att så snart som möjligt starta verksamheten, men liksom så många andra väntar vi nu på myndighetsbesked om när och under vilka förutsättningar verksamheten kan starta. Då beskedet kommit, är vi omedelbart i kontakt med samtliga anmälda.

Kursavgifterna kan komma att justeras i proportion till antalet bortfallna gånger. Kontakta gärna oss på kansliet för närmare information!