Läs NoS-info vecka 44

Musiklek och familjecafé, deadline för Det händer Norr om stan, Köruppträdande, Svenska dagen-fest och julbasar. Läs om det i senaste NoS-info