Ledarskapsutbildningen börjar! Välj Helsinge, Åshöjden eller distans!

GLU – gruppledarutbildningarna sätter igång! Anmälning nu öppen till grupperna i Helsinge, Åshöjden samt en som är mest på distans, öppen för alla intresserade i åldern 14-17.