Finland 100 år

Norr om Stan deltar i programmet för Finlands 100-årsjubileum med två projekt: 100 km svenska stigar i norra Helsingfors med omnejd, samt en 100-årsfest för barn vid Svenska Dagen på Malms kulturhus.